Pomysł Jacka Wilka na skuteczny model samorządności w Polsce

Jacek Wilk podczas audycji w Radiu Opole stwierdził, że obecną sytuację dotyczącą samorządności można poprawić wprowadzając trzy rozwiązania.

Pierwszym z nich jest powiększenie gmin, łączenie ich w pewne jednostki obszarowe. Drugim rozwiązaniem jest wzmocnienie finansowe, a trzecim zaś powinna być likwidacja powiatów. Zdaniem Jacka Wilka, powiaty są zupełnie niepotrzebne i tworzą jedynie zbyteczną ilość dodatkowej administracji. Funkcję powiatów powinny przejąć albo powiększone gminy albo województwa.

Zdaniem Wilka, województw również powinno być mniej – bo tylko 12.