Jacek Wilk na mównicy sejmowej 18.07.2018

Jacek Wilk na mównicy sejmowej 18 lipca, powiedział, że mówienie o ZUSie a kategorii innej niż absurdu, nie ma żadnego sensu. Jego zdaniem jest to nic innego jak podatek podgłówny, czyli rozwiązanie prosto ze średniowiecza. Z punktu widzenia finansowego jest to piramida finansowa, z punktu widzenia prawa jest to wyzysk, z punktu widzenia umowy cywilnoprawnej, to taką umowę można w sądzie zmienić lub zerwać na podstawie przepisów o wyzysku. Zdaniem Jacka Wilka ZUS skutecznie zniechęca do posiadania dzieci.

Na koniec powiedział, że ZUS powinien być zlikwidowany.