Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. programu Polska 3.0

21 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. programu Polska 3.0. W spotkaniu uczestniczyli również ambasadorowie oraz przedstawiciele państw Trójmorza. Przewodniczącym zespołu został Jacek Wilk.